Fynd från förr

När jag plockade bort några lister runt framrutan så hittade jag
ett gammalt smutsigt mynt och en knapp.
När jag väl polerat myntet så blev det lite wow när det visar sig
vara från 1951.
Det kanske har legat där ända sedan 1958 brrrrr spännade.
Knappen kan ha hamnat där av många orsaker så det överlåter jag till
fanatsin att fundera över.
 
 
 
 

RSS 2.0